Povlačenje tužbe i odustanak od prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 202. stav 2. i član 465. st. 1. i 2. ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIO - varijanta 4


Tužba povučena za glavni dug i zateznu kamatu, a tuženi odustao od prigovora za troškove postupkaGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE