Povlačenje tužbe i odustanak od prigovora protiv rešenja o izvršenju

na osnovu verodostojne isprave - član 202. stav 2. i član 465. st. 1. i 2. ZPP,

u vezi člana 49. stav 4. ZIO - varijanta 1


Tužba povučena za glavni dug, a tuženi odustao od prigovora za zateznu kamatu.


Svaka stranka snosi svoje troškove postupka
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___