Povlačenje tužbe i odustanak od prigovora

protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

- član 202. stav 2. i član 465. st. 1. i 2. ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIO - Varijanta 1


Tužba povučena za glavni dug, a tuženi odustao od prigovora za zateznu kamatu.


Svaka stranka snosi svoje troškove postupka
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)