Povlačenje tužbe i ukidanje privremene mere - član 202. stav 1. ZPP i član 291. ZIO

- varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA.