Povlačenje tužbe - član 202. stav 1. ZPP i troškovi postupka - član 157. stav 1. ZPP

- varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA.