Povlačenje tužbe - član 202. stav 1. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.