Povlačenje tužbe i ukidanje privremene mere - član 202. stav 1. ZPP i član 291. ZIO

- Varijanta 3

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE