Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - varijanta 6


Odbijanje zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 153. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE