Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - varijanta 6


Odbijanje zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe

- član 153. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE