Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - varijanta 5


Razdvajanje postupka po protivtužbi - član 328. stav 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________, radi _________, vrednost predmeta spora ________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE