Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana ______ godine, doneo je:


REŠENJE


I - TUŽBA JE POVUČENA