Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - Varijanta 4


Svaka stranka snosi svoje troškove postupka


Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE