Povlačenje tužbe i preinačenje tužbe – član 202. stav 2. i  član 201. st. 1. i 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _________  Iv. ___/__ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.