Povlačenje tužbe, odustanak od prigovora i nedozvoljenost objektivnog

preinačenja tužbe u postupku povodom prigovora protiv rešenja

o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 202. stav 2.

i član 465. st. 1. i 2, član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIOGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je: