Pismeni i obrazloženi zahtev javnog tužioca upućen nadležnom državnom organu, bankarskoj ili drugoj finansijskoj organizaciji za obavljanje kontrole poslovanja osumnjičenog 


Član 234. ZKP

REPUBLIKA SRBIJA

Više javno tužilaštvo u __________

Kt. br. ________________

Dana _____________ godine  ______________

Z A H T E V


ZA OBAVLJANJE KONTROLE POSLOVANJA OSUMNJIČENOG