Otkazivanje ročišta usled povlačenja tužbe  - član 202. i 327. stav 1. ZPP - varijanta 2


Povlačenje tužbe - član 202. stav 2. ZPP i član 465. stav 1. ZPP, a u vezi člana 49. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE