Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe

- član 202. stav 2. i naknada troškova postupka

– dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 5GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________, čiji je privremeni zastupnik ____________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE