Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe - član 202. stav 2. ZPP i odbijanje zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 4GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ____________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   - TUŽBA JE POVUČENA.