Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe - član 202. stav 2. ZPP i član 465. stav 1. ZPP, a u vezi člana 49. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju - varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/____ od ________godine ukida u obavezujućem delu.