Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe

- član 202. stav 1. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ____________________, radi _________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE


I - TUŽBA JE POVUČENA.