Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe - član 202. stav 2. i naknada troškova postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe

- član 157. stav 1. ZPP - Varijanta 5GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog __________________, čiji je privremeni zastupnik ___________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA.