Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe - član 202. stav 2. ZPP i odbijanje zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe

- član 157. stav 1. ZPP - Varijanta 4GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

               

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   -        TUŽBA JE POVUČENA.