Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe

- član 202. stav 2. ZPP i član 465. stav 1. ZPP, a u vezi člana 49. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Varijanta 3
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/____ od ________godine ukida u obavezujućem delu.