Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe

- član 202. stav 1. ZPP - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - TUŽBA JE POVUČENA.