Osuđujuća presuda više lica za više krivičnih dela (izreka) 


Član 356. ZKP


U IME NARODA

Viši sud u __________, u veću sastavljenom od sudije _______________ kao predsednika veća i sudija-porotnika ______________, _____________, kao članova veća, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv optuženog ____________, iz ____________ i optuženog ___________________ iz _________________, zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1, prikrivanja iz člana 221. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), i krivičnog dela nedozvoljenog držanja eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. KZ, po optužnici Višeg javnog tužilaštva _____ Kt. br. _______ od _________ godine po održanom javnom glavnom pretresu na dan ________ godine, u prisustvu zamenika ________ javnog tužioca _________ _______________, predstavnika oštećenog _______________ optuženih i njihovog branioca advokata ____________, iz _____________, doneo je istoga dana a javno objavio na dan ________ godine sledeću

P R E S U D UI


Optuženi ______________ zvani __________, JMBG ___________ od oca _________ i majke ________ rođene ________________ rođen u selu ___________ Opština ______________, ____________ godine, a živi u ____________ u ____________, pirotehničar, oženjen, otac jednog deteta, koje je punoletno, završio srednju pirotehničku školu, vojsku služio u _________, vodi se u VE kod SO ___________, penzioner, prima mesečnu penziju od _________ dinara, poseduje stan i nije osuđivan, nalazio se u pritvoru od __________ do ___________ godine


KRIV JE


1. Što je u toku _____, ____, ____ pa do __________ godine kada je otišao u penziju, u više navrata iz pogona oštećene Fabrike lovačke municije _________________ iz ___________ u kojoj je bio zaposlen kao partivođa, oduzeo tuđe pokretne stvari, vlasništvo oštećenog preduzeća, a u nameri da njihovim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, na taj način što je u više navrata eksploziv, barut i razne vrste kapisli, koje stvari su se nalazile u radionici u kojoj je bio zaposlen, a nisu bile zaključane, iznosio u svojoj garderobi a kroz službeni izlaz iz kruga ________________, pa je tako oduzeo ________ detonatorska pojačnika  dimenzija Ф_____, ___x___, ___mm, mase eksploziva ______ g, s tim što je ukupna masa eksploziva svih oduzetih pojačnika ____ kg i _______ g proizvoda __________________ koji nosi oznaku FH- ____ ____ komada detonatorskih rudarskih kapisli proizvoda _________________ oznake DK ____ CU, u kojima se nalazio brizantni eksploziv pentrit i inicijalni eksploziv živin fulminat, baruta N-_____, mase _____ g za punjenje municije, kapisle za lovački metak "vinčester" u količini od ____komada, proizvoda ___________, inicijalne pištoljske kapisle u količini od ______ komada. proizvoda ______________ kapisle za omamljivanje stoke u ukupnoj količini od ____ komada, koji se koriste iz pištolja "šermer", i ____ komada kapisli za omamljivanje stoke "____________", inicijalne kapisle za lovački metak "_________" u količini od ___________ komada proizvoda ___________________ a sve ukupne vrednosti ______ dinara, s tim što je kapisle "________" prodao u količini od ______ komada preko optuženog ________________, ___________________ iz ________________,
       čime je izvršio krivično delo krađe iz člana 203. stav 1. KZ,


       za koje mu sud na osnovu čl. 42, 45, i 54. KZ, - utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od ____ meseci.


2. Što je neovlašćeno držao u svom stanu u ___________ od momenta prisvajanja od _____ godine pa do ___________ godine eksplozivne materije  udarno-talasnog i parčadnog dejstva u količini većoj od _____ kilograma, i to ___ detonatorska pojačnika dimenzija Ф- __________ mm, mase eksploziva ____ g, s tim što je ukupna masa eksploziva svih oduzetih pojačnika _____ kg i ____ g oznake FH-__, proizvoda ______________, kao i ____ komada  detonatorskih rudarskih kapisli, proizvoda oznake DK-___ CU u kojima se nalazi brizantni eksploziv pentrit i inicijalni eksploziv živin fulminat, u ukupnoj količini od oko 1 kg, a čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno,


       čime je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. KZ,


       za koje mu sud na osnovu čl. 42, 45. i 54, člana 56. tačka 3. i člana 57. stav 1. tačka 5. KZ, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od ____ meseca.II