Optužnica 


Član 455. ZKP

(Rok za podizanje ove optužnice je odmah po završetku istrage, a najkasnije u roku od  8 dana – na osnovu priznanja okrivljenog i za krivična dela za koja je propisana novčana kazna kao glavna ili kazna zatvor do 5 godina)           Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________
___________ OSNOVNI SUD u ___________

istražnom sudiji


           

_____________________Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. i člana 455. stav 1. Zakonika o krivičnom 

postupku (ZKP), podižem, OPTUŽNICU                                                             Protiv:


Okrivljenog _______________, _________, ______________, ________, _______________

                      ime i prezime       nadimak     ime oca i majke,     rođenje,    datum rođenja

____________, ____________, _____________, __________  ___________ ____________ 

mesto rođenja,    matični broj,      broj lične karte,   izdate od    ili broj p. Ispr.,    izdate od

___________________________________,________,_________,_____________,________

prebivalište-boravište;  mesto,  ulica, naselje, opština, državljanstvo, zanimanje,

_____________, ________, __________________________, _________________________

bračno stanje, pismen, zanimanje (školska sprema), da li je, kad i gde služio vojsku,

____________________, _________________________, ____________________________

odlikovanja i činovi, vođenje u vojnoj evidenciji, zaposlen u (naziv i sedište preduzeća)