Optužnica 


Član 46. stav 2. tačka 3. i član 265. ZKP

          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________

___________ OSNOVNOM SUDU u ___________


_____________________Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), i člana 265. stav 1. ZKP, podižemO P T U Ž N I C UProtiv:Okrivljenog _______________, _________, ______________, ________, _______________

                       ime i prezime       nadimak    ime oca i majke,     rođenje,     datum rođenja

_____________, _____________, ____________, __________  __________ ___________ 

 mesto rođenja,     matični broj,      broj lične karte,   izdate od    ili broj p. ispr.,  izdate od

___________________________________,________,_________,____________,________

prebivalište-boravište;  mesto,  ulica, naselje, opština, državljanstvo, zanimanje,

_____________, ________, __________________________, ________________________

bračno stanje, pismen, zanimanje (školska sprema), da li je, kad i gde služio vojsku,

____________________, _________________________, ___________________________

odlikovanja i činovi, vođenje u vojnoj evidenciji, zaposlen u (naziv i sedište preduzeća)