Optužnica javnog tužioca protiv više lica za više krivičnih dela - izreka 


Član 266. ZKP

VIŠEM SUDUNa osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), Viši javni tužilac u ____________ uz dostavu spisa podiže sledeću:
O P T U Ž N I C UPROTIV:


1. Okrivljenog __________________ zvanog __________ iz ___________________, rođen _____________ godine u ___________, od oca _________ i majke ______________ rođene _________________, Srbin, državljanin _______________, zanimanje - ________________, oženjen, otac ____ deteta, pismen, završio osnovnu školu i ____________, vojsku služio ___________________ vodi se u VE pri SO ___________, penzioner, neosuđivan, protiv njega se ne vodi postupak za neko krivično delo.


2. Okrrivljenom _________________ iz ____________________ odnosno __________, ulica ____________ broj ____, rođenog ___________ godine, od oca ________ i majke ________ rođene _____________, Srbin, državljanin _________________, završio osnovnu školu i _______________ vojsku odslužio od ___________ godine u _____________ vodi se u VE pri SO ___________, nezaposlen, neosuđivan, protiv njega se ne vodi postupak za neko drugo krivično delo.ZBOG TOGA:


Što su:


1. Okrivljeni ________________________


Što je u toku _______________ do ______________ godine kada je otišao u penziju u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u više navrata iz pogona oštećene fabrike ___________________ iz _____________ u kojoj je bio zaposlen kao ___________________ oduzeo tuđe pokretne stvari vlasništvo oštećenog preduzeća, na taj način što je u više navrata eksplozivne naprave i municiju koje stvari su se nalazile u radionici u kojoj je bio zaposlen i nisu zaključane, iznosio u svojoj garderobi iznoseći kroz službeni izlaz iz kruga oštećenog, koje je potom neovlašćeno držao u svom stanu i od momenta prisvajanja od _________________ godine prodavao preko okrivljenog ______________ preko koga je prodao _______________ kapisli ______ svedoku _________________ iz __________________, pa je tako oduzeo sledeće stvari koje predstavljaju eksplozivne naprave rasprskavajućeg parčadnog i udarnotalasnog dejstva u količini većoj od jednog kilograma, kao i municiju tj. kapisle raznih vrsta i to: ____ detonatorska pojačnika dimenzija Ф ___________ mase eksploziva ____ grama, s tim što je ukupna masa eksploziva svih pojačnika _____ kilograma i ____ grama, oznake _________ proizvod____________________________ detonatorskih rudarskih kapisli proizvod ______________________ oznake ______ sa brizantnim eksplozivom ________ i inicijalnim eksplozivom ___________________ baruta mase ___ grama za punjenje municije, kapisle za lovački metak vinčester u količini od ___ komada, proizvod ______________ inicijalne pištoljske kapisle ______ u količini od ____ komada, proizvod _________________ kapisle za omamljivanje stoke u količini od ___ komada, koriste se iz pištolja ___________ i __________ kapisla za omamljivanje stoke __________________ inicijalne kapisle za lovački metak ______________ u količini od ___ komada, čija je ukupna vrednost ____________ dinara, čije nabavljanje, držanje i prodaja građanima uopšte nije dozvoljeno


čime je izvršio krivično delo krađe iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljenog držanja i nošenja oružja iz člana 348. stav 3. u vezi sa st. 1. i 2. KZ.


2. Okrivljeni ___________________


Što je krajem ________ godine kapisle _______________ u količini od _____ komada za koje je znao da su pribavljene krivičnim delom krađe od strane okrivljenog _________________ koje kapisle je ovaj okrivljeni oduzeo iz prostorija oštećenog ___________________ u ________ proturao tako što je iste prodao svedoku _________________ za cenu od _____________,


čime je izvršio krivično delo prikrivanja iz člana 221. stav 1. KZ.


RADI TOGA:


PREDLAŽEM