Optužnica javnog tužioca protiv jednog lica za jedno krivično delo 


Član 266. ZKP


REPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

KT br. _____

________________ godine

VIŠEM SUDU
Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), Viši javni tužilac u ___________, pred tim sudom kao stvarno i mesno nadležnim podiže sledeću:

O P T U Ž N I C UPROTIV:


_______________ zvanog _______ od oca __________ i majke _________ rođene _______, rođenog u _________, ____________ godine, sa prebivalištem u ______________________, Srbin, državljanin __________________, bez zanimanja, sa završenom osnovnom školom, neoženjen, vojsku nije služio, vodi se u VE SO ________, bez imovine, neosuđivan, u pritvoru od ___________ godine po rešenju istražnog sudije Višeg suda u _________ KRI broj. _______.


ZBOG TOGA:


Što je dana _____________ godine, oko ________ časova, u ______________, lišio života oštećenog sada pokojnoj _________________ iz ________________, na taj način što je u toku sukoba sa oštećenim istog udario nožem, dužine sečiva ___ cm, u predelu leve prepone, nanevši mu ubodnu ranu levog preponskog predela sa rasecanjem leve spoljašnje bedrene arterije i vene, usled čega je nastupila smrt oštećenog ____________ iskrvarenjem na putu ka Zdravstvenom centru _______________


čime je izvršio krivično delo ubistvo iz člana 113. Krivičnog zakonika (KZ).RADI TOGA:


PREDLAŽEM


Da se pred tim sudom zakaže i održi glavni pretres na koji da se pozovu: