Optužni predlog za donošenje rešenja o kažnjavanju


Član 449. stav 2 ZKP Republika Srbija

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO 

Kt. br. ____/____

_________________ godine,

________________________

SNV/MMOSNOVNOM SUDU

_________________Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. i člana 449. stav 1. i 2. i člana 438. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), donosim


OPTUŽNI PREDLOG

Protiv,


_________________ iz _________________ ulica ________________ broj _____, rođenog _______________ godine, Srbin, ima status izbeglog lica,


ŠTO JE:


dana ______________ godine u mestu ____________, Opština _______________, nemajući ovlašćenje za trgovinu nabavio robu u većoj količini, u svrhu prodaje, na taj način što je od nepoznatog lica kupio _____ boksova cigareta marke "____________" i ____ boksova cigareta "_____________" čija je ukupna vrednost ___________ dinara, nameravajući da ih proda u ______________, pa je tako nabavljene cigarete stavio u svoje putničko vozilo marke "________" registarsi broj ___________ tako što ih je sakrio ispod prednjeg i zadnjeg sedišta vozila, kada je u mestu _____________ zaustavljen od strane radnika policije koji su pronašli navedene cigarete,