Optužni predlog oštećenog kao tužioca 


Čl. 434. i 438. ZKP u vezi s članom 61. ZKP



K. ___/___




OPŠTINSKOM SUDU


________________



Oštećena kao tužilja _________________ iz ____________, koju zastupa _______________, advokat iz ___________, po punomoćju koje se prilaže, na osnovu člana 61. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) podnosi



OPTUŽNI PREDLOG


u _____ primerka 

________ prilog



Protiv okrivljenog _____________ iz __________ zbog toga



što je na dan ____________ godine, oko _______časova, u __________ u raskrsnici ulica __________ i ____________, ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost tela ljudi i imovinu većeg obima vozeći putničko vozilo marke "__________" registarski broj __________ od mosta na reci __________ prema _____________, protivno članu 55. ZBS započeo preticanje putničkog vozila marke "____________" registarski broj ______________ kojim je upravljala oštećena kao tužilja _____________ iz _____________ i koje se kretalo u istom pravcu ispred njega ne uverivši se da to može učiniti na bezbedan način jer je oštećena kao tužilja pre toga već dala levi pokazivač pravca i započela skretanje ulevo u _______________ ulicu, pa je zbog toga na levoj polovini kolovoza gledano u pravcu njihovog kretanja desnom prednjom stranom svog vozila udario u levu bočnu stranu vozila kojim je upravljala oštećena kao tužilja usled čega je ova pretrpela lake telesne povrede u vidu više posekotina na glavi i dr. na njenom vozilu pričinjena šteta od oko ___________ dinara, iako je bio svestan da na opisan način može ugroziti bezbednost javnog saobraćaja i izazvati opisane posledice ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći sprečiti,


       čime je učinio krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika.


Oštećena kao tužilja predlaže da Sud održi glavni pretres, izvede ponuđene dokaze i potom okrivljenog oglasi krivim za izvršeno krivično delo, izrekne mu krivičnu sankciju po zakonu i obaveže ga na plaćanje troškova krivičnog postupka.



Oštećena kao tužilja predlaže da se na glavni pretres pozovu:


1. oštećena kao tužilja ______________ iz _________, ulica ___________ broj ___


2. _________________, advokat iz ______________,


3. okrivljeni ______________ iz ___________, ulica ___________ broj ___


4. svedok ______________ iz _________, ulica ___________ broj ___


5. svedok ______________ iz _________, ulica ___________ broj ___