Optužni predlog


Član 449. stav 1. i  2. ZKP        

(krivična dela za koja se novčana kazna može izreći kao glavna kazna

Postupak za kažnjavanje pre glavnog pretresa)           Republika Srbija

_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ______________________________ OSNOVNOM SUDU u ___________


           

_____________________Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. i člana 449.  st. 1. i  2  i člana 438. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), podnosim,   OPTUŽNI PREDLOG


protiv:


__________________, od oca ____________ i majke ____________, rođene ____________, rođen ___________ godine, sa stanom u _____________ u ulica _______________, a povremeno i na adresi __________________, državljanin ______, razveden, otac dvoje dece, (zanimanje) ______________, vojsku služio, vlasnik lokala, ostvaruje mesečne prihode od __________________ dinara; ŠTO SE:


U periodu od ______________ godine do ______________ godine, u _____________, u ulici ____________________, neovlašćeno i u većem obimu bavio trgovinom, na taj način što je u vidu zanimanja u navedenom lokalu prodavao alkoholna i bezalkoholna pića različitim licima i ostvario promet u vrednosti od približno __________________ dinara,                                       


čime je počinio krivično delo Nedozvoljena trgovina - član 243. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ).  

                                             

P R E D L A Ž E M


Da ______________ sud kao stvarno i mesno nadležni sud, bez zakazivanja glavnog pretresa donese: 

REŠENJE O KAŽNJAVANJU