Optužni predlog


Član 434. stav 2. ZKP (neposredno) ili član 435. stav 3. ZKP 

(posle istražnih radnji)

 
          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  __________________
___________ OSNOVNOM SUDU u ___________


           

_____________________

Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. i člana 434. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) (neposredno) ili član 435. stav 3. ZKP (posle istražnih radnji), podnosim 

 


OPTUŽNI PREDLOG


                                                              Protiv:Okrivljenog _______________, _________, ______________, ________, _______________

                      ime i prezime       nadimak      ime oca i majke,    rođene,      datum rođenja

_____________, _____________, ____________, __________  ___________ ___________ 

 mesto rođenja,     matični broj,     broj lične karte,   izdate od    ili broj p. ispr.,    izdate od

___________________________________,________,_________,_____________,________

prebivalište-boravište;  mesto,  ulica, naselje, opština, državljanstvo, zanimanje,

_____________, ________, __________________________, _________________________

bračno stanje, pismen, zanimanje (školska sprema), da li je, kad i gde služio vojsku,