Odgovor na žalbu protiv presude 


Član 373. ZKP


K. br. ___________

OSNOVNOM SUDU __________Za  VIŠI SUD ______________

_______________
U krivičnom predmetu Osnovnog suda u ___________  K. br.______ protiv okrivljenog ___________________, radi krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) okrivljeni _____________________ u zakonskom roku podnosi:
ODGOVOR NA ŽALBUIzjavljenu protiv presude Osnovnog suda u ___________ K. br. _____ od ____________ godine i


PREDLAŽE


Da sud podnetu žalbu odbije kao neosnovanu i potvrdi presudu Osnovnog suda u __________ K ______ od ___________ godine.


Molim Veće Višeg suda u ________ da mene zajedno s braniocem advokatom _____________ obavesti o održavanju sednice Veća kako bi istoj prisustvovali.