Odbacivanje tužbe za utvrđenje ništavosti registracije osnivanja privrednog društva zbog nedostatka pravnog interesa i neblagovremenosti protek subjektivnog roka -  član 194. stav 2. i član 294. tačka 6. ZPP i član 33. st. 1. i 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

               

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________, čiji je punomoćnik _____________, advokat iz __________________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________________, radi, radi utvrđenja ništavosti registracije privrednog društva, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE