Odbacivanje tužbe - prestanak pravnog interesa za tužbu radi proglašenja da je izvršenje nedopuštenočlan 194. stav 2. i član 294. stav 1. tačka 6. ZPP i član 50. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________________, radi, radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: