Odbacivanje tužbe - nedostatak punomoćja - član 91. stav 1. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, radi utvrđenja ništavosti registracije, vrednost predmeta spora nije naznačena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - ODBACUJE SE TUŽBA sa predlogom za određivanje privremene mere.