Odbacivanje tužbe - nedostatak aktivne procesne legitimacije - član 294. tačka 6. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___


       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi, radi utvrđenja ništavosti registracije privrednog društva, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: