Odbacivanje tužbebrisanje neaktivnog subjekta iz registra

- član 80. stav 5. ZPP i član 84. stav 2. Zakona o registraciji privrednih subjekataGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________, čiji je punomoćnik ____________, advokat iz __________________, protiv tuženog _______________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - TUŽBA SE ODBACUJE i UKIDAJU SE radnje sprovedene u postupku.