Odbacivanje preobražajne tužbe za raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora

- član 294. tač. 1. i 6. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U  ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. __________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________________, 2. _______________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _________________, 3. ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz __________________________ radi raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora, vrednost predmeta spora _____________, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA SE ODBACUJE u pogledu zahteva za "raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora u ul. _____________ br. ___ u ____________."