Odbacivanje preobražajne tužbe za raskid ugovora zbog neispunjenja

- član 294. tač. 1. i 6. ZPP - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

               

OSNOVNI SUD U  ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. _____________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _______________, 2. _______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, 3. _____________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ____________________________ radi raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora, vrednost predmeta spora _____________, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE