Odbacivanje neuredne tužbe – u kojoj nije naznačena vrednost predmeta spora - član 192. st. 1. i 3. ZPP, u vezi člana 101. stav 5. i člana 294. tačka 7. ZPP - verdana 1


- u sporu radi raskida ugovora, sa predlogom za određivanje privremene mere:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________, radi raskida ugovora, vrednost predmeta spora nije naznačena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE