Odbacivanje neuredne tužbe – u kojoj nije naznačena vrednost predmeta spora - član 192. st. 1. i 3. ZPP, u vezi člana 101. stav 5. i člana 294. tačka 7. ZPP - Varijanta 3


- u sporu radi utvrđenja ništavosti registracije, sa predlogom za određivanje privremene mere:GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________, radi utvrđenja ništavosti registracije, vrednost predmeta spora nije naznačena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - ODBACUJE SE TUŽBA sa predlogom za određivanje privremene mere.