Odbacivanje neuredne tužbe – u kojoj nije naznačena vrednost predmeta spora - član 192. st. 1. i 3. ZPP, u vezi člana 101. stav 5. i člana 294. tačka 7. ZPP - Varijanta 2


- u sporu radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti, iako je prethodno usvojen

 predlog za određivanje privremene mere:GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi iseljenja i predaje nepokretnosti, vrednost predmeta spora nije naznačena,  u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE