Odbacivanje neuredne tužbe – neodređenost zahteva

– član 192. stav 1. ZPP u vezi člana 101. stav 5. i člana 294. tačka 7. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________, radi poništaja odluke o razrešenju direktora, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE