Odbacivanje neblagovremene tužbe protiv likvidacionog dužnika

– član 294. tačka 2. ZPP i član 535. stav 4. Zakona o privrednim društvimaGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po prethodnom ispitivanju tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE