Odbacivanje neblagovremene tužbe protiv likvidacionog dužnika – član 294. tačka 2. ZPP i član 535. stav 4. Zakona o privrednim društvima
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po prethodnom ispitivanju tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - TUŽBA SE ODBACUJE.