Odbacivanje neblagovremene tužbe protiv likvidacionog dužnika
– član 294. tačka 2. ZPP i član 535. stav 4. Zakona o privrednim društvima
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po prethodnom ispitivanju tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - TUŽBA SE ODBACUJE.