Odbacivanje neblagovremene tužbe za utvrđenje ništavosti registracije osnivanja privrednog društva  - protek subjektivnog roka -  član 294. tačka 2. ZPP i član 33. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi, radi utvrđenja ništavosti registracije privrednog društva, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - TUŽBA SE ODBACUJE.