Nepropisno sastavljena optužnica - izreka


Član 266. stav 1. ZKP


OSNOVNOM SUDU

Nakon sprovedene istrage oštećeni kao tužilac _________________ iz ________ u zakonskom roku, podnosi:
O P T U Ž N I C UPROTIV


1. ________________________________________________________________________


2. ________________________________________________________________________


3. ________________________________________________________________________


ŠTO SU:


nameri da okrivljeni 1)___________________ pribave protivpravnu imovinsku korist prilikom prodaje oštećenom ___________ ½ zgrade postojeće na katastarskoj parceli broj ______ KO ______ (novi premer kat. parc. br. ______ KO ________), koja se zgrada nalazi u ul. ________________ broj ___ u __________ i to dela koji se nalazi na južnoj strani zgrade i kompletno dovršen zajedno sa podrumom ispod tog dela zgrade, dovodeći u zabludu oštećenog prikrivanjem činjenica da je podrum zajednička svojina okrivljenih 1)____________ i 3)______________, i time ga naveli da na štetu svoje imovine isplati okrivljenom 1)______________, čime je okrivljeni 1)______________ pribavio za sebe protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu,


 - čime su učinili krivično delo prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ)


Stoga oštećeni kao tužilac,


PREDLAŽE:


I - Da se pred tim sudom kao stvarno i mesno nadležnim zakaže i održi glavni pretres na koji da se pozovu:


1.         Okrivljeni 1)______________________ iz_____________________

Okrivljeni 2)______________________ iz_____________________

Okrivljeni 3)______________________ iz_____________________